Bakanlar Kurulu Kararlar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
 

2005/8830 Milli Eitim Bakanl Adna Öretmen ve Eitim Uzman Yetitiren Yükseköretim Kurumlarnda Örenim Yapan Burslu Örencilere 1/1/2005 Tarihinden tibaren Ayda 110YTL. Burs Verilmesi Hakknda Karar

Yükseköretim Kurumlarnda Yabanc Uyruklu Öretim Eleman Çaltrlmas Esaslarna likin Bakanlar Kurulu Karar

Yükseköretim Kurumlarnda Emekli Öretim Elemanlarnn Sözlemeli Olarak Çaltrlmas Esaslarna likin Karar

Yükseköretim Kurumlarna Bal Devlet Konservatuvarlarnda Sanatç Öretim Elemanlarnn Sözlemeli Olarak Çaltrlmasna Dair Bakanlar Kurulu Karar

Yükseköretim Kurumlarnda Cari Hizmet Maliyetleri ve Örenci Katks Olarak Alnacak Katk Paylar ve kinci Öretim Ücretlerinin Tesbitine Dair Esaslar

Vakflarca Kurulmu Yükseköretim Kurumlarna Yaplacak Devlet Yardmna likin Esaslar

Çukurova Üniversitesi'ne Bal Su Ürünleri Yüksekokulunun Fakülteye Dönütürülmesi Hakknda Karar

Yükseköretim Kurumlarnda Yaplacak kinci Öretimde Görev Alacak Öretim Elemanlarna Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öretim Elemanlar ile darî Personele Ödenecek Fazla Çalma Ücretlerine likin Karar

Çukurova Üniversitesi'ne Bal Olarak Di Hekimlii ve Güzel Sânatlar Fakültesi Kurulmas Hakknda Karar

Yükseköretim Kurulu Yürütme Kurulu Bakan ve Üyeleri ile Yükseköretim Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tesbitine Dair Karar

Gaziosmanpaa Üniversitesi Rektörlüüne Bal Olarak Beden Eitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulmas Hakknda Karar

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüüne Bal Olarak Beden Eitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulmas Hakknda Karar

Gelitirme Ödeneinin Ödenmesine Dair Karar

Çeitli Üniversitelere Bal Olarak Baz Fakülte ve Yüksekokullarn Kurulmas Hakknda Karar

Baz Üniversitelere Bal Olarak Fakülte ve Yüksekokullarn Kurulmas Hakknda Karar

stanbul ve Ortadou Teknik Üniversitelerine Bal Yeni Enstitülerin Kurulmas ve Kahramanmara Sütçü mam Üniversitesi Bünyesindeki Teknik Eitim Fakültesinin Kapatlarak Yerine TpFakültesi Kurulmasna likin Karar

Nide Üniversitesi Rektörlüüne Bal Olarak Aksaray´da Beden Eitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulmas Hakknda Karar

Karar Says : 96/8655

Karar says: 96/9091

Karar Says: 96/9184

Karar Savs: 97/9235

Karar Says : 97/9414

Karar Says : 97/9515

Karar Says : 97/9519

30/5/1997 Tarihli ve 97/9535 Sayl Kararnamenin Eki

Karar Says : 97/9892

Karar Says : 97/9888

Karar Says : 97/9892

Karar Says : 97/9957

Karar Says : 979977

Karar Says : 97/10050

Karar Says : 97/10204

Karar Says : 97/10212

2004/6996 657 Sayl Devlet Memurlar Kanunu ve Ayn KanununEk Geçici 9 uncu Maddesi KapsamnaGiren Kurumlardan Aylk Alanlara,2004 Ylnda Ne Miktarda Zam ve Tazminat Verileceine likin Karar

Milletleraras Antlama

2004-2005 Öretim Ylnda Yükseköretim Kurumlarnda Cari Hizmet Maliyetlerine Örenci Katks Olarak Alnacak Katk Paylar ile kinci Öretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar

2005/8501 657 Sayl Devlet Memurlar Kanunu ve Ayn Kanunun Ek Geçici 9 uncu Maddesi Kapsamna Giren Kurumlardan
Aylk Alanlara, 2005 Ylnda Ne Miktarda Zam ve Tazminat Verileceine likin Karar

2005-2006 Öretim Ylnda Yüksek Öretim Kurumlarnda Cari Hizmet Maliyetlerine Örenci Katks Olarak Alnacak Katk Paylar le kinci Öretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar'n Yürürlüe Konulmas Hakknda Karar

Yükseköretim Üst Kurulular ile Yükseköretim Kurumlarnda Her Derecedeki Kurs, Seminer ve Benzeri Hizmetiçi Eitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Says ve Ders Görevi Alacaklarn Niteliklerine likin Esaslar Hakknda Karar

Yüksek Öretim Kurumlarnda Yabanc Uyruklu Öretim Eleman Çaltrlmas Esaslarna likin Kararda Deiiklik Yaplmasna Dair Karar

2006-2007 Eitim-Öretim Ylnda Yükseköretim Kurumlarnda Cari Hizmet Maliyetlerine Örenci Katks Olarak Alnacak Katk Paylar le kinci Öretim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

5436 Sayl Kanunla hdas Edilen ç denetçi Kadrolarndan (720) Adedinin Snf ve Derecelerinin Deitirilerek Kamu Kurumlarna Tahsis Edilmesi Hakknda Karar

Kamu darelerinin ç Denetçi Kadrolarnda 657 Sayl Devlet Memurlar Kanununa Göre stihdam Edilenlere Yaplacak Ek Ödemeye likin Usul ve Esaslarn Belirlenmesine likin Karar

Yükseköretim Kurumlarnda Yabanc Uyruklu Öretim Eleman Çaltrlmas Esaslarna likin Kararda Deiiklik Yaplmasna Dair Karar

2007/12957 Ege Üniversitesi Rektörlüüne Bal Olarak Madde Bamll, Toksikoloji ve laç Bilimleri Enstitüsü Kurulmas Hakknda Karar

2008/14110 2008-2009 Eitim-Öretim Ylnda Yükseköretim Kurumlarnda Cari Hizmet Maliyetlerine Örenci Katks Olarak Alnacak Katk Paylar ile kinci Öretim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar