Kararnameler

KARARNAMELER
 

2547 Sayl Yükseköretim Kanununun Baz Hükümlerinin Deitirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakknda Kanun Hükmünde Kararname

2547 Sayl Yükseköretim Kanununun ki Maddesinin Deitirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

2547 Sayn Yükseköretim Kanunu´nun Baz Maddelerinin Deitirilmesi Hakknda Kanun Hükmünde Kararname

657 Sayl Devlet Memurlar Kanunu, 926 Sayl Türk Silahl KuvvetleriPersonel Kanunu, 2802 Sayl Hakimler ve Savclar Kanunu,2914 Sayl Yükseköretim Personel Kanunu, 5434 Sayl T.C. Emekli Sand Kanunu ile Dier Baz KanunVe Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeiiklikYaplmas, Devlet Memurlar ve Dier KamuGörevlilerine Memuriyet taban Ayl ve Kdem Ayl ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakknda Kanun Hükmünde Kararname

Pasaport Kanunu, Devlet Memurlar Kanunu, Yükseköretim Kanunu, Yüksek Öretim Personel Kanunu ve Babakanlk Tekilat Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin Deitirilerek Kabulü Hakknda Kanun ile 190 ve 281 Sayl Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Hükmünde Karaname

Memurlar ve Dier Kamu Görevlileri ile lgili Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 2547 Sayl Yükseköretim Kanunu ve 2914 Sayl Yükseköretim Personel Kanunu ile lgili Kasmlar

1211 Sayl Kanun ile 2547 Sayl Kanunda Deiiklik Yaplmas ve Kadnn Statüsü ve Sorunlar Bakanlnn Kurulmas Hakknda Kararnamenin 2547 Sayl Kanun ile lgili Ksm

Memurlar ve Baz Kamu Görevlileri le Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde deiiklik Yaplmasna Dair 547 Sayl kanun Hükmünde Kararnamenin 2914 sayl Yükseköretim Personel Kanunu le ilgili Bölümü

Yükseköretim Kurumlar Tekilat Hakknda 41 Sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin Deitirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayl Kanun ile 78 ve 190 Sayl Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunu Deitiren 3837 sayl Kanunda Deiiklik yaplmas ve Bu Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelere Yeni Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakknda Kanun Hükmünde Kararname

YÜKSEKÖRETM ÜST KURULULARI LE YÜKSEKÖRETM KURUMLARININ DAR TEKLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME